GDPR

Information om GDPR
Jag följer dataskyddsförordningen (GDPR). Jag ser det som en självklarhet att varken sälja, handla eller hyra ut dina personliga uppgifter till andra och jag följer givetvis de regler som finns i dataskyddsförordningen. Enligt dataskyddsförordningen ska  kunder till mig få information om hur dennes personuppgifter behandlas vilket  beskrivs nedan.

Jag behöver spara och behandla personuppgifter om dig enligt följande:

1. VID KÖP AV MINA TJÄNSTER:
För- och efternamn, Personnummer, Adress, Mailadress, Telefonnummer. Syftet med en sådan behandling är för att kunna leverera min tjänst till dig och för bokföringslagen. Jag får dem uppgifterna personligen från dig när du genomför ett köp på min hemsida. Dina uppgifter sparas hos min hemsideleverantör NewZenler, Mailerlite och hos min bokföringsleverantör Visma Spcs AB. Dina uppgifter sparas i 7 år enligt bokföringslagen. Efter det raderas dina uppgifter om du inte längre är kund hos Andrummet i Dalarna (Firma Ulrika Nyström)

2. VID NEDLADDNING AV GRATISPRODUKTER:
Jag sparar namn och mailadress hos mailleverantör Mailerlite & New Zenler för utskick av gratisprodukter som i sin tur används till informationsmail och kampanjutskick. De uppgifterna fyller du själv i och samtycker till när du anmäler dig. Du kan sedan när du vill med ett enkelt klick avsluta utskicken från mig.

3. I KURSER & UTBILDNINGAR:

Ditt namn och mailadress finns även registrerad kursportalen New Zenler som du själv fyller i och kan ta bort dig ifrån. Betalar du kursen via vår kursportal så lämnar du även dina betaluppgifter till den säkra betalningsleverantören Stripe eller PayPal.

4. PÅ HEMSIDAN:
Jag sparar referensutlåtande som text, bild eller video av kunder som har givit ett skriftligt godkännande. De sparas tills jag ersätter dem med nya eller tills  referensen vill att de ska tas bort.

5. KUNDUNDERSÖKNINGAR / UTVÄRDERINGAR
Jag sparar kundundersökningar och utvärderingar som du självmant har svarat på och samtyckt till i Google Drive med säkra uppdaterade lösenord. De sparas så länge jag arbetar med dem och sedan raderas dem.

6. SAMMANFATTNINGSVIS:
Jag behandlar dina personuppgifter med största försiktighet och delar eller säljer dem inte vidare till någon tredjepart.  Du har rätt att kontakta mig om du vill ha ut information om de uppgifter jag har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att jag begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta ULRIKA NYSTRÖM AB på ulrikanystrom.se@gmail.com Om du har klagomål på min behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Uppdaterad 2023-11-22