Pågående projekt

Just nu inga projekt på gång...

Jag samarbetar med Sensus studieförbund.

"Sensus lyfter fram livsfrågor, mångfald & globala frågor. I det ingår att skapa mötesplatser för reflektion kring livets stora frågor, att bejaka mångfald, motarbeta diskriminering & att verka för en hållbar utväckling både lokalt & globalt."

Sensus jobbar i Folkbildningens tecken. 
"När männskor träffas uppstår nya ideér & nya insikter. Inte bara personer utan hela samhället utvecklas. Folkbildning handlar om alla människors rätt att utvecklas utifrån sina egna intressen & förmågor - utan krav på motprestation. "