Pågående projekt

Just nu arbetar jag som projektledare för ett hälsoprogram som vänder sig till  asylsökande kvinnor. Syftet är att motverka passificering, öka självkänsla och hälsomedvetenheten.
Projektet  finansieras med TIA medel från Länsstyrelsen i Dalarna. 

Vill du veta mera eller vara en samarbetspartner? Hör av dig till:
ulrika.nystrom@sensus.se

Jag samarbetar med Sensus studieförbund.

"Sensus lyfter fram livsfrågor, mångfald & globala frågor. I det ingår att skapa mötesplatser för reflektion kring livets stora frågor, att bejaka mångfald, motarbeta diskriminering & att verka för en hållbar utväckling både lokalt & globalt."

Sensus jobbar i Folkbildningens tecken. 
"När männskor träffas uppstår nya ideér & nya insikter. Inte bara personer utan hela samhället utvecklas. Folkbildning handlar om alla människors rätt att utvecklas utifrån sina egna intressen & förmågor - utan krav på motprestation. "